Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (16/05/2018)
Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp, ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ phát triển tối thiểu 01 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển tối thiểu 03 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển tối thiểu 08 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một số nội dung chủ yếu triển khai trong kế hoạch như: Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập mạng lưới liên kết trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, với quốc gia và thế giới.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch nêu trên.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: