Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (16/05/2018)
Ngày 15/5, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Yên năm 2018, nhằm đánh giá thực trạng các chỉ tiêu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phục vụ cho nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Ảnh minh họa

Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) có 08 chỉ số gồm: (1) Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh; (2) Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; (3) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh, số nhà tiêu tăng thêm mỗi năm; (4) Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh, tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh; (5) Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ trạm y tế có nước hợp vệ sinh, tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh; (6) Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại, gia súc hợp vệ sinh; (7) Số người được sử dụng nước theo thiết kế và thực tế từ công trình cấp nước tập trung xây mới và cải tạo, nâng cấp mỗi năm; (8) Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT lập kế hoạch cập nhật Bộ chỉ số này trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ trì phối phợp với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ở địa phương và thẩm định kết quả; tổng hợp số liệu từ UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật vào phần mềm dữ liệu quốc gia và báo cáo UBND Tỉnh ký công bố Bộ chỉ số năm 2018 theo đúng quy trình.

Thời gian tổ chức thực hiện bắt đầu từ đầu tháng 8/2018, hoàn thành và công bố kết quả Bộ chỉ số vào đầu năm 2019.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: