Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND tỉnh (13/04/2016)
Ngày 13-4, UBND tỉnh ban hành thông báo về việc công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Thông báo nêu rõ, để thực hiện có hiệu quả các hoạt động Năm doanh nghiệp Phú Yên -2016 theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân. UBND tỉnh thông báo số điện thoại và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, số điện thoại tiếp nhận: 0573. 868 368 (Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh); 0888 868 368 (ông Hồ Quang Đệ - Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh). Địa chỉ thư điện tử: tiepnhanphananh@phuyen.gov.vn

Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận gồm: Những nội dung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh. Đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-  an ninh trên địa bàn. Riêng các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.

Thông báo cũng lưu ý, phản ánh, kiến nghị phải thể hiện rõ nội dung, tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư điện tử khi cần liên hệ) của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

 

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: