Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
11 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục tỉnh (13/09/2017)
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới giáo dục và đào tạo một cách toàn diện và có chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ngày 12-9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị yêu cầu toàn ngành Giáo dục Phú Yên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2017-2018 với các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự đổi mới và sáng tạo trong dạy học; mỗi học sinh là một công dân gương mẫu trong học tập và hoạt động.

2. Các địa phương tiếp tục quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đối với khu vực thành phố, quy hoạch trường, lớp cần theo hướng mở rộng ra khu vực ngoại ô để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông. Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao; phát triển trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý, trong đó chú ý đối với cấp học mầm non và tiểu học.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

4. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

5. Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong quản lý giáo dục  đào tạo, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ; triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo của ngành. Đổi mới công tác thi đuakhen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, chấn chỉnh việc lạm thu, dạy thêm không đúng quy đinh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai trước công luận.

8.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020. Thực hiện có hiệu quả xây dựng nhà công vụ, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh để phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

9. Đổi mới chương trình giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.

10. Tiếp tục đổi mới công tác khảo thí và tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục.

11. Đổi mới nội dung hoạt động giáo dục thường xuyên theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: