Thông tin Ngành - Địa phương
Xây dựng cơ chế khuyến khích phong trào thi đua “ Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” (24/10/2018)
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội” tỉnh Phú Yên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai 05 nội dung của phong trào thi đua là: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các cơ quan của hệ thống chính trị; nâng cao năng suất lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình…; nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ trong các đơn vị, địa phương; cơ sở nghiên cứu khoa học, học viện, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh…; nâng cao chất lượng các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong lực lượng vũ trang; thi đua trong đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch này ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động hưởng ứng phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo”; còn xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phong trào thi đua. Trong đó, để tạo điều kiện về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phong trào thi đua, nhất là hỗ trợ các mô hình điểm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý được xét ứng dụng hàng năm của tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh… hỗ trợ tác giả các công trình, đề tài sáng tạo được giải thưởng; đề xuất và nghiên cứu xây dựng các chương trình phát triển tài năng sáng tạo; hướng dẫn tổ chức cơ sở hình thành các câu lạc bộ thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, ý tưởng đã được xét công nhận. Phối hớp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh tổ chức các hoạt động kết nối ý tưởng, sáng kiến với nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm trong các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực nhằm biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: