Theo dõi tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo
Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (tính đến ngày 31/7/2017) (02/08/2017)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

CÁC Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

(Theo dõi đến ngày 31/7/2017)

STT

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian quy định

Trễ hạn

Công việc Chủ tịch - Hoàng Văn Trà giao

1

3869/UBND-NC

18/07/2017

V/v Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về kết quả kiểm điểm của UBND huyện Đông Hòa.

Sở Nội vụ

30/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 1 ngày

Công việc Phó chủ tịch - Phan Đình Phùng giao

2

3723/UBND-NC

11/7/2017

V/v Tự kiểm tra, xử lý văn bản số 466/UBND ngày 10/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An

    UBND Huyện   Tuy An

30/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 1 ngày

Công việc Phó chủ tịch - Trần Hữu Thế giao

3

3835/UBND-KT

17/07/2017

Khẩn trương gửi báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT ở cấp xã

UBND TP Tuy Hòa

20/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 11 ngày

4

3908/UBND-KT

20/07/2017

Vay vốn ngân hàng thương mại để hoạt động SXKD của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên.

Sở Tài chính

28/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 3 ngày

5

3835/UBND-KT

17/07/2017

Khẩn trương gửi báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức quản lý Nông nghiệp và PTNT ở cấp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

22/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 9 ngày

Công việc Phó chủ tịch - Nguyễn Chí Hiến giao

6

3438/UBND-ĐTXD

27/06/2017

V/v Giải quyết việc xây dựng trái phép Nhà ở tại Lô B93, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Tuy Hòa.

UBND TP Tuy Hòa

10/7/2017

Chưa báo cáo

Trễ 21 ngày

7

3458/UBND-ĐTXD

27/06/2017

V/v Khẩn trương hoàn tất công tác quyết toán chi phí         bồi thường, GPMB của dự án Cứu hộ, cứu nạn,              tránh lũ Tuy An – Sơn Hòa và Tiểu dự án            Cầu Long Phú

    UBND Huyện    Tuy An

7/7/2017

Chưa báo cáo

Trễ 24 ngày

8

3749/UBND-ĐTXD

12/7/2017

V/v Giải quyết đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Lắp máy Điện nước.

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh

25/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 6 ngày

9

3831/UBND-TH

17/07/2017

V/v Rà soát, báo cáo tình hình chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh tháng 9/2017.

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

27/07/2017

Chưa báo cáo

Trễ 4 ngày

 

 

 

GIỚI THIỆU PHÚ YÊN

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website