Theo dõi tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo
Tình hình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (tính đến ngày 5/9/2017) (07/09/2017)

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CÁC Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
(Theo dõi đến ngày 05/9/2017)

#

Số văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

Cơ quan      thực hiện

Thời gian quy định

Trễ hạn

Công việc Chủ tịch - Hoàng Văn Trà giao

1

3943/UBND-NC

21/07/2017

chuyển đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Hùng

UBND TP     Tuy Hòa

30/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 6 ngày

2

429/VPUBND-TH

25/08/2017

V/v Kiểm tra, làm rõ thêm về nguồn kinh phí đề nghị khen thưởng cho Ngân hàng CSXH tỉnh.

Sở Nội vụ

29/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 7 ngày

3

3775/UBND-NC

13/07/2017

V/v Đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 81/TTr-GTVT ngày 06/7/2017.

Sở Giao thông vận tải

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

Công việc Phó chủ tịch - Trần Hữu Thế giao

4

2765/UBND-NC

29/05/2017

V/v Trả lời đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 315/TTr-SNV ngày 22/5/2017.

Sở Nội vụ

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

5

4230/UBND-KT

4/8/2017

V/v Xử lý tình trạng lấn, chiếm đất nuôi tôm trái phép tại các địa phương vùng ven biển theo Kết luận số 03/KL-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh

UBND Huyện Tuy An

25/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 11 ngày

6

4639/UBND-ĐTXD

24/08/2017

V/v Xử lý thấm nước qua đập đất của công trình Hồ chứa nước La Bách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

7

4072/UBND-KT

28/07/2017

Xây dựng Phương án khai thác, sử dụng các cảng cá      và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên                     địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

8

3586/UBND-ĐTXD

4/7/2017

V/v Vị trí quy hoạch dự án Nhà máy điện gió và điện mặt trời Xanh Sông Cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

Công việc Phó chủ tịch - Phan Đình Phùng giao

9

4585/UBND-KGVX

22/08/2017

V/v tăng cường quản lý bảo vệ di tích theo phản ánh của Báo Phú Yên

UBND TP     Tuy Hòa

1/9/2017

Chưa báo cáo

Trễ 4 ngày

10

4521/UBND-KGVX

17/08/2017

V/v một số nội dung liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát huy thắng cảnh Quốc gia đầm Ô Loan

UBND Huyện Tuy An

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

11

4521/UBND-KGVX

17/08/2017

V/v một số nội dung liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát huy thắng cảnh Quốc gia đầm Ô Loan

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

12

4281/UBND-ĐTXD

7/8/2017

V/v Xử lý các trường hợp lấn chiếm đất nuôi tôm ven biển trên địa bàn huyện Đông Hòa, huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa.

UBND TP     Tuy Hòa

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

13

4066/UBND-KT

27/07/2017

V/v Giải quyết đề nghị của UBND huyện Đông Hòa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 21 ngày

14

4495/UBND-TH

16/08/2017

V/v tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức Hội thảo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 11 ngày

15

4606/UBND-TH

22/08/2017

V/v Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 7 ngày

16

4067/UBND-KT

27/07/2017

V/v Giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Quốc tế        Đông Á.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 21 ngày

17

4546/UBND-ĐTXD

18/08/2017

V/v Nạo vét thông luồng cửa biển tận thu                    cát nhiễm mặn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

31/08/2017

Chưa báo cáo

Trễ 5 ngày

               
 

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: