Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017 (25/05/2017)

STT

Dự án

1

Tên Dự án:  Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hòa Hiệp Bắc;
Nhà đầu tư: Cty Xăng dầu Phú Khánh - Chi nhánh Xăng dầu PY;
Quyết định: Số 
20/QĐ-UBND ngày 5/1/2017;
Địa điểm: Xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa;
Vốn đầu tư: 6,85(Tỷ đồng).

2

Tên Dự án:  Bến xe Trung tâm thị xã Sông Cầu;
Nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại Nam Phú;
Quyết định: Số 
50/QĐ-UBND ngày 6/1/2017;
Địa điểm: Phường Xuân Phú, TX Sông Cầu;
Vốn đầu tư: 15(Tỷ đồng).

3

Tên Dự án:  Trung tâm Viettel huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;
Nhà đầu tư: Tập đoàn viễn thông Quân đội;
Quyết định: Số 
55/QĐ-UBND ngày 9/1/2017;
Địa điểm: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An;
Vốn đầu tư: 4,93(Tỷ đồng).

4

Tên Dự án:  Khai thác mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên;
Nhà đầu tư: Cty TNHH Bình An Phú Yên;
Quyết định: Số 
268/QĐ-UBND ngày 25/1/2017;
Địa điểm: Xã Hòa An, huyện Phú Hòa;
Vốn đầu tư: 1,8(Tỷ đồng).

5

Tên Dự án:  Trang trại nuôi heo công nghệ cao;
Nhà đầu tư: Cty CP I.D.P;
Quyết định: Số 
270/QĐ-UBND ngày 25/1/2017;
Địa điểm: Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa;
Vốn đầu tư: 120,87(Tỷ đồng).

6

Tên Dự án:  Trạm dừng nghỉ Sơn Định;
Nhà đầu tư: DNTN Kinh doanh Xăng dầu Phú Trung;
Quyết định: Số 
358/QĐ-UBND ngày 20/2/2017;
Địa điểm: Xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa;
Vốn đầu tư: 3,7(Tỷ đồng).

7

Tên Dự án:  Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường Sông Đà Rằng, thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên;
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Cát Thiên Phúc ;
Quyết định: Số 
408/QĐ-UBND ngày 28/2/2017;
Địa điểm:  Xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa;
Vốn đầu tư: 1,17(Tỷ đồng).

8

Tên Dự án:  Xây dựng Nhà máy xử lý triệt để chất thải không chôn lấp công nghệ RE-CDM;
Nhà đầu tư: Công ty Cp Hợp tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản Yamazakura;
Quyết định: Số 
447/QĐ-UBND ngày 06/3/2017;
Địa điểm: Xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa;
Vốn đầu tư: 70(Tỷ đồng).

9

Tên Dự án:  Nhà ở chung cư;
Nhà đầu tư: DNTN Thương mại và Dịch vụ An Hưng Long;
Quyết định: Số 
536/QĐ-UBND ngày 16/3/2017;
Địa điểm: Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa;
Vốn đầu tư: 40,6(Tỷ đồng).

10

Tên Dự án:  Đầu tư bổ sung xưởng may gia công;
Nhà đầu tư: DNTN Phong Phú ;
Quyết định: Số 
542/QĐ-UBND ngày 17/3/2017;
Địa điểm: Phường 8, TP Tuy Hòa;
Vốn đầu tư: 2,74(Tỷ đồng).

11

Tên Dự án:  Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đồng Xuân;
Nhà đầu tư: DNTN Việt Tân Lợi;
Quyết định: Số 
650/QĐ-UBND ngày 30/3/2017;
Địa điểm: Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân;
Vốn đầu tư: 11,014(Tỷ đồng).

12

Tên Dự án:  Sản xuất kinh doanh cống bê tông ly tâm và các cấu kiện bê tông đúc sẵn;
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thành Công Danh;
Quyết định: Số 
651/QĐ-UBND ngày 30/3/2017;
Địa điểm: Xã An Chấn, huyện Tuy An;
Vốn đầu tư: 3,5(Tỷ đồng).

13

Tên Dự án:  Xây dựng trang trại 2.400 heo nái sinh sản và 20.000 heo hậu bị tại Buôn Bai, xã Ea lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên ;
Nhà đầu tư: Công ty TNHH An Minh Khang;
Quyết định: Số 
701/QĐ-UBND ngày 05/4/2017;
Địa điểm: Xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh;
Vốn đầu tư: 120,13(Tỷ đồng).

14

Tên Dự án:  Nhà hàng tiệc cưới Thành Hưng;
Nhà đầu tư: Công ty TNHH TV&XD Thành Hưng;
Quyết định: Số 
774/QĐ-UBND ngày 17/4/2017;
Địa điểm: Thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà;
Vốn đầu tư: 1,5(Tỷ đồng).

15

Tên Dự án:  Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Đức Hùng;
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Hùng;
Quyết định: Số 
921/QĐ-UBND ngày 08/5/2017;
Địa điểm: Cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa;
Vốn đầu tư: 10(Tỷ đồng).

16

Tên Dự án:  Công viên nghĩa trang An Phước Viên;
Nhà đầu tư: Công ty CP Xây dựng - Dịch vụ Đô Thành;
Quyết định: Số 
937/QĐ-UBND ngày 10/5/2017;
Địa điểm: Các xã: An Phú, Hòa Kiến, TP Tuy Hòa;
Vốn đầu tư: 184(Tỷ đồng).

17

Tên Dự án:  Cở sở sản xuất bánh tráng Tô Thị;
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tô Thị;
Quyết định: Số 
964/QĐ-UBND ngày 15/5/2017;
Địa điểm: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa;
Vốn đầu tư: 2(Tỷ đồng).

18

Tên Dự án:  Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hoà ;
Nhà đầu tư: Công ty CP Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam;
Quyết định: Số 
967/QĐ-UBND ngày 15/5/2017;
Địa điểm: Các xã: An Phú, Hòa Kiến, TP Tuy Hòa;
Vốn đầu tư: 263,63(Tỷ đồng).

19

Tên Dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ Hòa Hiệp Bắc.
Nhà đầu tư: Cty Xăng dầu Phú Khánh - Chi nhánh Xăng dầu PY.
Quyết định: Số 20/QĐ-UBND ngày 5/1/2017.
Địa điểm: Xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.
Vốn đầu tư: 6,85(tỷ đồng)

20

Tên Dự án: Bến xe Trung tâm thị xã Sông Cầu.
Nhà đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại Nam Phú.
Quyết định: Số 50/QĐ-UBND ngày 6/1/2017.
Địa điểm: Phường Xuân Phú, TX Sông Cầu.
Vốn đầu tư: 15(tỷ đồng)

21

Tên Dự án: Trung tâm Viettel huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Nhà đầu tư: Tập đoàn viễn thông Quân đội.
Quyết định: Số 55/QĐ-UBND ngày 9/1/2017.
Địa điểm: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.
Vốn đầu tư: 4,93(tỷ đồng)

22

Tên Dự án: Khai thác mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Nhà đầu tư: Cty TNHH Bình An Phú Yên.
Quyết định: Số 268/QĐ-UBND ngày 25/1/2017.
Địa điểm: Xã Hòa An, huyện Phú Hòa.
Vốn đầu tư: 1,8(tỷ đồng)

23

Tên Dự án: Trang trại nuôi heo công nghệ cao.
Nhà đầu tư: Cty CP I.D.P.
Quyết định: Số 270/QĐ-UBND ngày 25/1/2017.
Địa điểm: Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.
Vốn đầu tư: 120,87(tỷ đồng)

24

Tên Dự án: Trạm dừng nghỉ Sơn Định.
Nhà đầu tư: DNTN Kinh doanh Xăng dầu Phú Trung.
Quyết định: Số 358/QĐ-UBND ngày 20/2/2017.
Địa điểm: Xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.
Vốn đầu tư: 3,7(tỷ đồng)

25

Tên Dự án: Khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường Sông Đà Rằng, thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Cát Thiên Phúc .
Quyết định: Số 408/QĐ-UBND ngày 28/2/2017.
Địa điểm:  Xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa.
Vốn đầu tư: 1,17(tỷ đồng)

26

Tên Dự án: Xây dựng Nhà máy xử lý triệt để chất thải không chôn lấp công nghệ RE-CDM.
Nhà đầu tư: Công ty Cp Hợp tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản Yamazakura.
Quyết định: Số 447/QĐ-UBND ngày 06/3/2017.
Địa điểm: Xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa.
Vốn đầu tư: 70(tỷ đồng)

27

Tên Dự án: Nhà ở chung cư.
Nhà đầu tư: DNTN Thương mại và Dịch vụ An Hưng Long.
Quyết định: Số 536/QĐ-UBND ngày 16/3/2017.
Địa điểm: Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.
Vốn đầu tư: 40,6(tỷ đồng)

28

Tên Dự án: Đầu tư bổ sung xưởng may gia công.
Nhà đầu tư: DNTN Phong Phú .
Quyết định: Số 542/QĐ-UBND ngày 17/3/2017.
Địa điểm: Phường 8, TP Tuy Hòa.
Vốn đầu tư: 2,74(tỷ đồng)

29

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đồng Xuân.
Nhà đầu tư: DNTN Việt Tân Lợi.
Quyết định: Số 650/QĐ-UBND ngày 30/3/2017.
Địa điểm: Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.
Vốn đầu tư: 11,014(tỷ đồng)

30

Tên Dự án: Sản xuất kinh doanh cống bê tông ly tâm và các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Thành Công Danh.
Quyết định: Số 651/QĐ-UBND ngày 30/3/2017.
Địa điểm: Xã An Chấn, huyện Tuy An.
Vốn đầu tư: 3,5(tỷ đồng)

31

Tên Dự án: Xây dựng trang trại 2.400 heo nái sinh sản và 20.000 heo hậu bị tại Buôn Bai, xã Ea lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên .
Nhà đầu tư: Công ty TNHH An Minh Khang.
Quyết định: Số 701/QĐ-UBND ngày 05/4/2017.
Địa điểm: Xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh.
Vốn đầu tư: 120,13(tỷ đồng)

32

Tên Dự án: Nhà hàng tiệc cưới Thành Hưng.
Nhà đầu tư: Công ty TNHH TV&XD Thành Hưng.
Quyết định: Số 774/QĐ-UBND ngày 17/4/2017.
Địa điểm: Thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà.
Vốn đầu tư: 1,5(tỷ đồng)

33

Tên Dự án: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Đức Hùng.
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức Hùng.
Quyết định: Số 921/QĐ-UBND ngày 08/5/2017.
Địa điểm: Cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa.
Vốn đầu tư: 10(tỷ đồng)

34

Tên Dự án: Công viên nghĩa trang An Phước Viên.
Nhà đầu tư: Công ty CP Xây dựng - Dịch vụ Đô Thành.
Quyết định: Số 937/QĐ-UBND ngày 10/5/2017.
Địa điểm: Các xã: An Phú, Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.
Vốn đầu tư: 184(tỷ đồng)

35

Tên Dự án: Cở sở sản xuất bánh tráng Tô Thị.
Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tô Thị.
Quyết định: Số 964/QĐ-UBND ngày 15/5/2017.
Địa điểm: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.
Vốn đầu tư: 2(tỷ đồng)

36

Tên Dự án: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hoà .
Nhà đầu tư: Công ty CP Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam.
Quyết định: Số 967/QĐ-UBND ngày 15/5/2017.
Địa điểm: Các xã: An Phú, Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.
Vốn đầu tư: 263,63(tỷ đồng)

GIỚI THIỆU PHÚ YÊN

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website