Tiềm năng du lịch Phú Yên
Tăng cường quản lý thắng cảnh quốc gia Quần thể Hòn Yến (11/07/2018)
Ngày 11/7, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Tuy An về việc tăng cường quản lý thắng cảnh quốc gia Quần thể Hòn Yến theo Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Thắng cảnh quốc gia Quần thể Hòn Yến – Phú Yên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Tuy An và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành cắm mốc giới khoanh vùng khu vực bảo vệ I, II của thắng cảnh Quần thể Hòn Yến (theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ trong hồ sơ xếp hạng) để bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Hoàn thành trong năm 218.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường tại khu vực thắng cảnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật di sản văn hóa và các quy định liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, hội, đoàn thể địa phương và người dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị thắng cảnh, bảo tồn rạn san hô, giữ gìn vệ sinh môi trường thắng cảnh, góp phần phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Trước mắt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, hướng dẫn khách tham quan, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi làm hư hại rạn san hô thắng cảnh Quần thể Hòn Yến.

Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: